Grenada

gorbe1
  • Součástí ceny je: vnitřní podlaha 20 – 26 mm, dveře i okna (izolační dvousklo), impregnace, kování
  • Součástí ceny není: základová deska, střešní krytina (šindel), barva, montáž, doprava

Doprava a montáž – pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte

Základní popis a výkres 

Materiál

Naše firma nejčastěji používá dřevo ze Severského smrku. Tento smrk roste v severských oblastech. Je to region, pro něhož jsou typické drsné klimatické podmínky a krátká vegetační období. V důsledku toho je růst stromu pomalý a jeho dřevo má specifické vlastnosti. Vyniká svým vzhledem s drobnými suky a hustou strukturou.

U dřevěných staveb nevzniká větší rizikovost požárů, jelikož dřevo má v sobě až 15 % vody, která se v případě požáru nejdřív přemění v páru. Vznikne tak ohořelá vrstva, která obsahuje uhlík, díky čemuž pak působí jako určitá forma pláště proti ohni.

 

Nátěry

Pro nátěry doporučujeme již mnohokrát vyzkoušenou nátěrovou hmotu od firmy REMMERS. Jedná se o německého výrobce nátěrových hmot. Pro naše výrobky je nejvhodnější typ HK-lasur. Tyto barvy již obsahují prvky proti namodrání, dřevomorce, plísni, UV – filtr, atd.

Více info na www.remmers.cz

Ceny nátěrů Vám rádi poskytneme dle typu domku.

 

Základová deska – Betonová deska

Na vytyčeném místě je potřeba vykopat jámu o hloubce cca 20 cm. Jáma se následně vyplní kamením, frakce 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Podklad se následně zhutní vibračním zařízením. Tím vznikne stabilní podloží. Následně je potřeba vybetonovat desku s ocelovou výztuží. Deska by měla sahat do výše min. 10 cm nad terén. V případě, že je domek ve svahu doporučujeme vyšší osazení desky, tím je domek chráněn před vodou stékající ze svahu. Základová deska musí na každé straně přesahovat o 20 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu.