Podklad pod garáže a haly

  • základová deska:
  • konstrukční betón C12/15
  • zámková dlažba

  • různé pevnostvní druhy a typy

  • přírodní kamenivo jako podklad