Port rovný

portrovny

Součástí ceny není: montáž, doprava a nátěr

Doprava a montáž – pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte

Základní popis a výkres 

Materiál

Naše firma nejčastěji používá dřevo ze Severského smrku. Tento smrk roste v severských oblastech. Je to region, pro něhož jsou typické drsné klimatické podmínky a krátká vegetační období. V důsledku toho je růst stromu pomalý a jeho dřevo má specifické vlastnosti. Vyniká svým vzhledem s drobnými suky a hustou strukturou.

U dřevěných staveb nevzniká větší rizikovost požárů, jelikož dřevo má v sobě až 15 % vody, která se v případě požáru nejdřív přemění v páru. Vznikne tak ohořelá vrstva, která obsahuje uhlík, díky čemuž pak působí jako určitá forma pláště proti ohni.

Nátěry

Pro nátěry doporučujeme již mnohokrát vyzkoušenou nátěrovou hmotu od firmy REMMERS. Jedná se o německého výrobce nátěrových hmot. Pro naše výrobky je nejvhodnější typ HK-lasur. Tyto barvy již obsahují prvky proti namodrání, dřevomorce, plísni, UV – filtr, atd.

Více info na www.remmers.cz

Ceny nátěrů Vám rádi poskytneme dle typu domku.

 

Základová deska pro domky do cca 30 m2

Základová deska musí být vytyčena tak, aby byl přesah opět 20 cm. Namísto zámkové dlažby je možné použití i dlažbu betonovou (50 x 50 x 6cm).  Podobně jako u betonové desky je potřeba vykopat jámu o hloubce

15-20 cm. Dle vytyčení domku je v jámě potřeba vyhloubit rýhu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5 cm a do suchého betonu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén. Po vytvrdnutí betonu, plochu mezi obrubníky vyplňte kamenivem o průměru 16-32 mm do výšky cca 8 cm (v případě, že využijete 6 cm hrubou dlažbu) pod vrchní hranu obrubníku. Doporučuje se však použít dlažbu o minimální tloušťce 6 cm. Kamenivo následně dále upravte vibračním zařízením. Podsypte 2 cm šotoliny a uložte dlažbu. Po uložení dlažby ji vyspárujte suchým pískem a upravte do roviny.

 

Základová deska – Betonová deska

Na vytyčeném místě je potřeba vykopat jámu o hloubce cca 20 cm. Jáma se následně vyplní kamením, frakce 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Podklad se následně zhutní vibračním zařízením. Tím vznikne stabilní podloží. Následně je potřeba vybetonovat desku s ocelovou výztuží. Deska by měla sahat do výše min. 10 cm nad terén. V případě, že je domek ve svahu doporučujeme vyšší osazení desky, tím je domek chráněn před vodou stékající ze svahu. Základová deska musí na každé straně přesahovat o 20 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu.