Základová deska

Příprava základové desky pro zahradní domky

Zahradní domek musí stát na rovné a pevné ploše. Ideální pro tento účel je betonová deska s ocelovou výztuží o průměru 6 mm (Kari síť). Dále může být použita zámková dlažba, případně i betonová dlažba (50 x 50 x 6 cm). Pro menší dřevěné domky se mohou použít tzv. zemní vruty.

Betonová deska

Na vytyčeném místě je potřeba vykopat jámu o hloubce cca 20 cm. Jáma se následně vyplní kamením, frakce 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvořit základ pro betonovou desku. Podklad se následně zhutní vibračním zařízením. Tím vznikne stabilní podloží. Následně je potřeba vybetonovat desku s ocelovou výztuží. Deska by měla sahat do výše min. 10 cm nad terén. V případě, že je domek ve svahu doporučujeme vyšší osazení desky, tím je domek chráněn před vodou stékající ze svahu. Základová deska musí na každé straně přesahovat o 20 cm. Dřevěné zářezy totiž přesahují půdorys domku o 10 cm v každém rohu.

Základová deska pro domky do cca 30 m2

Základová deska musí být vytyčena tak, aby byl přesah opět 20 cm. Namísto zámkové dlažby je možné použití i dlažbu betonovou (50 x 50 x 6cm).  Podobně jako u betonové desky je potřeba vykopat jámu o hloubce

15-20 cm. Dle vytyčení domku je v jámě potřeba vyhloubit rýhu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do rýhy nasypte kamenivo do výšky cca 5 cm a do suchého betonu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén. Po vytvrdnutí betonu, plochu mezi obrubníky vyplňte kamenivem o průměru 16-32 mm do výšky cca 8 cm (v případě, že využijete 6 cm hrubou dlažbu) pod vrchní hranu obrubníku. Doporučuje se však použít dlažbu o minimální tloušťce 6 cm. Kamenivo následně dále upravte vibračním zařízením. Podsypte 2 cm šotoliny a uložte dlažbu. Po uložení dlažby ji vyspárujte suchým pískem a upravte do roviny.

Zemní vruty

Lze použít pouze pro domky do cca 20 m2.